Aircondition

Jevnlig vedlikehold er viktig

AC-systemet er utviklet for å redusere fukt og varme, samt å rense luften i kupéen. AC er et lukket system, men det lukkede systemet klarer seg ikke helt lukket under Nordiske værforhold. Selv i helt nye AC-anlegg kan det forsvinne 10-15 % av kjølemiddelet hvert år. Centrum Bil anbefaler årlig AC-Service.

Lekkasje

Lekkasje av kjølemiddel skjer fordi AC-systemet ikke blir brukt året rundt. For at pakningene inne i systemet ikke skal tørke ut, må AC-systemet brukes minst en gang i måneden. Normalt er ikke dette mulig i Norge, fordi det om vinteren er svært kaldt i flere måneder. Når temperaturen om vinteren ligger under 2-5 plussgrader belastes ikke kompressoren i systemet på samme måte som om sommeren.

AC-Systemet inneholder gasslignende kjølemiddel som lekker sakte ut gjennom sprekkene i tørre pakninger. Større temperaturvariasjoner, rystelser og vibrasjoner kan også føre til at det trykkutsatte kjølemiddelet lekker ut av AC-systemet. Når mengden kjølemiddel blir for lav, arbeider kompressoren raskere enn normalt, noe som øker drivstofforbruket.

Spør oss om Aircondition-service.